Kierrätetty Miekka - Återvunnen Värja - Recycled Sword

recycled_sword_www.jpg
Tohtorin_miekka_2.jpg
Tohtorin_miekka_1.jpg
recycled_sword_www.jpg
Tohtorin_miekka_2.jpg
Tohtorin_miekka_1.jpg

Kierrätetty Miekka - Återvunnen Värja - Recycled Sword

290.00
Pituus - längd -length:
Quantity:
Add To Cart

Kierrätettyyn miekkaan on kiinnitetty laatta uutta kaiverrusta varten. Miekkaa valittavana on kaksi pituutta: Lyhyempi (85 cm) kun kantajan pituus on alle 175 cm tai pidempi (95 cm) yli 175 cm henkilöille. Miekan toimitusaika on noin kaksi viikoa.

Den återvunna värjan är utrustad med en ny graveringsplatta. Det finns två längder på värjan att välja mellan: Kortare (85 cm) för personer som är under 175 cm eller längre (95 cm) för personer som är över 175 cm. Värjans leveranstid är cirka två veckor.

The recycled sword is fitted with a new engraving plate. There are two lengths to choose from: Shorter (85 cm) for people under 175 cm or longer (95 cm) for people over 175 cm. The sword delivery time is about two weeks.