SVENSKA: SKROLLA NER – ENGLISH: SCROLL DOWN

PROMOOTIOPERINNE

Promootio on akateeminen juhlatilaisuus, joka juontaa juurensa keskiaikaisista yliopiston itsehallintoa korostavista seremonioista. Joissakin yliopistoissa vihitään samassa promootiossa sekä valkoisiin pukeutuneet maisterit että mustiin pukeutuneet tohtorit, joissakin vihitään vain tohtoreita. Tohtoripromootiossa tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat juhlallisessa aktissa tohtorin arvon merkiksi tohtorinhatun ja –miekan sekä –diplomin. Kaikissa yliopistoissa ei kuitenkaan käytetä miekkaa.Suomen ensimmäinen promootio järjestettiin Turun vanhan yliopiston aikana vuonna 1643, jonne promootioperinne tuli Ruotsista vuonna 1477 perustetun Upsalan yliopiston kautta. Promootioperinne on jatkunut Suomessa katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan. Promootion juhlamenoissa perinteillä on erittäin tärkeä osa, vaikka promootio elääkin ajan mukana ja muuttuu tarvittaessa.

Tohtorinhattu

Promootioaktissa kaikkien tohtoreiden on suotava käyttää tohtorinhattua. Pakollista tohtorinhatun käyttäminen on kuitenkin ainoastaan vihittävillä tohtoreilla promootiopäivänä päivä- ja iltatilaisuuksissa. Vastavihityt tohtorit käyttävät hattua myös päivällistanssiaisissa, muiden tohtoreiden hatun käytöstä tanssiaisissa päätetään promootiokohtaisesti. Tohtorinhattu on arvon merkki, ja sitä tulee kohdella sen mukaisesti. Hattua ei pidä asettaa esimerkiksi ylösalaisin pöydälle. Hattu tohtorin arvon merkkinä periytyy keskiajalta. Nykyinen tohtorinhattumalli otettiin käyttöön Helsingin yliopiston 200-vuotisjuhlapromootiossa vuonna 1840.

Hatun värejä ovat mustan lisäksi vihreä, viininpunainen, violetti, trikolorinsininen, tummansininen ja harmaa. Hatun nauhaan kiinnitetään eri yliopistoissa ja eri tiedekunnissa tarkasti määritelty tunnus, lyyra. Tohtorinhatun perusmuoto on kaikilla yliopistoilla ja tiedekunnilla sama. Poikkeuksena on tekniikan tohtorin hattu, jossa on käännetty lieri.

Tohtorinmiekka

Tohtorinmiekka symboloi totuutta ja se on ase totuuden, oikean ja hyvän puolustamiseksi. Promootiossa käytettävä miekka on itsenäisen Suomen virallisesti vahvistettu siviilimiekka. Miekkaan kuuluu itse miekka, tuppi ja kultainen pidike sekä kiristysremmi ja suojapussi. Miekkaan kiinnitetään yliopiston tunnus ja kaiverretaan yleensä tohtorin nimi ja väitöspäivämäärä.

Miekkaa kannetaan vasemmalla puolella. Miehet pitävät miekkaa pidikkeessä, jota varten housuihin ommellaan tukeva lenkki. Miekka pysyy tukevasti paikallaan tupen holkissa olevan haan avulla. Naistohtorin puvussa on oltava pukuun sopiva vyö tai muu vastaava miekan kantamista varten. Mikäli miekan kiinnityksen suunnittelu pukuun on kohtuuttoman hankalaa,  miekkaa voi myös yleensä kantaa vasemmassa kädessä. Jotkut yliopistot ja tiedekunnat eivät käytä miekkaa. Lentokoneessa miekka on kuljetettava ruumassa.


PUKEUTUMINEN

Yleistä

Kun miehellä on frakki, nainen pukeutuu nilkkapituiseen pukuun; kun miehellä on tumma puku, nainen pukeutuu lyhyeen vierailupukuun. Frakin kanssa ei tulisi käyttää rannekelloa. Akateemisissa juhlissa tulisi frakin kanssa käyttää illalla mustia kiiltonahkakenkiä.

Promootioakti

 • promovoitava mies: frakki, mustat liivit, valkoiset käsineet
 • promovoitava nainen: musta pitkä puku, pitkähihainen, ei avokaulainen, mustat käsineet
 • promovoitavan daami: musta pitkä puku, pitkähihainen, ei avokaulainen, mustat käsineet, (tohtorinhattu)
 • promovoitavan kavaljeeri: frakki, mustat liivit, valkoiset käsineet, (tohtorinhattu)
 • kutsuvieras, mies: frakki, mustat liivit, tai tumma puku, (tohtorinhattu), (frakin kanssa valkeat käsineet, jos käytetään tohtorinhattua)
 • kutsuvieras, nainen: musta pitkä juhlapuku tai musta lyhyt vierailupuku, (tohtorinhattu)
 • omaiset: kuten tohtorit tai miehillä tumma puku ja naisilla silloin vastaavasti musta puku (ei nilkkapituinen), (tohtorinhattu)

Promootiopäivällinen ja tanssiaiset

 • tohtorinhattu vihityillä tohtoreilla, muiden tohtoreiden hatusta päätetään yliopistokohtaisesti
 • promovoitava mies: frakki, valkoiset liivit, valkoiset käsineet
 • promovoitava nainen: pitkä musta iltapuku
 • promovoitavan daami: pitkä iltapuku, musta tai värillinen
 • promovoitavan kavaljeeri: frakki, valkoiset liivit, valkoiset käsineet
 • kutsuvieras mies: frakki, valkoiset liivit, valkoiset käsineet
 • kutsuvieras nainen: pitkä, värillinen iltapuku

SVENSKA

Promotionstraditionen


Promotionen är en akademisk universitetsfest, vars rötter ligger i seremonin, som framhäver självständigheten i det medeltida universitetet. I vissa universitet vigs vid samma promotion både vitklädda magistrar och svartklädda doktorer och i andra endast doktorer. Vid doktorspromotionen förlänas de som avlagt examen doktorsvärdighet och erhåller vid den festliga akten doktorshatt och -värja samt -diplom. Vid alla universitet användes dock inte värja. Finlands första promotion anordnades vid Åbo gamla universitet år 1643, dit promotionstraditionen kom via Sverige och Uppsala univeristet, som grundats år 1477. Promotionstraditionen har fortgått i Finland oavbrutet under hela universitetshistorien. Vid promotionen har festtraditionerna en mycket viktig roll, fastän promotionen lever i tiden och förändras vid behov.
Doktorshatten
Vid promotionsakten är det önskvärt att alla doktorer använder doktorshatt. Obligatorisk är hatten endast för de nyvigda doktorerna under promotionsdagens dags- och kvällstillställningar. De nyvigda doktorerna använder även hatt under dansen. Huruvida övriga doktorer använder hatt vid dansen avgörs skilt vid varje promotion. Doktorshatten symboliserar vetenskaplig frihet och skall därmed behandlas med vördnad. Hatten skall t.ex. inte placeras upp och ned på bordet. Hatten som symbol härstammar från medeltiden. Den nuvarande doktorshattmodellen togs i bruk vid Helsingfors universitets 200-årsjubileumspromotion år 1840.

Hattfärger är förutom svart även grön, vinröd, violett, trikolorblå, mörk blå och grå. Vid hattens band fästes en rosett med lyra. Lyran bestäms exakt vid de olika universiteten och fakulteterna. Doktorshatten form är den samma vid alla universitet och fakulteter med undantag av teknologie doktoshatten, vars brätten är uppåtvikta.

Doktorsvärjan

Doktorsvärjan symboliserar sanning och är vapen för att försvara sanning, rättvisa och det goda. Värjan som används vid promotionen är det självständiga Finlands godkända civilvärja. Till värjan hör även slida, upphängningskrok och upphängningsrem samt skyddspåse.Värjan förses med universitetets emblem och graveras vanligtvis med doktorns namn och disputationsdag.

Värjan bärs på den vänstra sidan. Män håller värjan i upphängningsremmen, som är fäst i byxorna. De kvinnliga doktorerna bör ha ett bälte, antingen på eller under dräkten för att kunna hänga upp värjan. Om detta stöter på stora problem, kan värjan vanligtvis bäras i vänster hand. Vissa universitet och fakulteter använder inte värja. I flygplan måste värjan fraktas i lastutrymmet.

KLÄDSEL

Allmänt

Då mannen bär frack har damen lång festklädsel; då mannen har svart kostym har damen kort klänning, alternativ dräkt eller byxdräkt. Med fracken användes inte armbandsur. Vid akademiska fester på kvällen används lackskor om så önskas med fracken.

Promotionsakten

 • promovend, man: frack, svart väst, vit fluga, vita handskar
 • promovend, dam: lång svart klänning, långärmad alternativt lång svart kjol, vit blus och svart jacka
 • promovendens dam: lång svart klänning, långärmad, (doktorshatt)
 • promovendens kavaljer: frack, svart väst, (doktorshatt)
 • gäst, man: frack, svart väst (doktorshatt) mörk kostym
 • gäst, dam: lång svart festdräkt eller svart kort dräkt (doktorshatt)
 • de anhöriga: såsom doktorerna eller männen svart kostym och damerna svart dräkt (doktorshatt)

Banketten

 • de nypromoverade doktorerna: doktorshatt (beträffande övriga doktorshattar ger universiteten direktiv)promovend, man: frack, vit väst, vita handskar
 • promovend, dam: lång svart aftonklänning
 • promovendens dam: lång aftonklänning, svart eller färgad
 • promovendens kavaljer: frack, vit västgäst, man: frack, vit väst
 • gäst, dam: lång färgad aftonklänning

ENGLISH

The conferment tradition

The history of the Ceremonial Conferment of Degrees (finnish: promootio) goes back to the Middle Ages when these ceremonies would function to highlight the autonomy of the Medieval University. In some universities both the recipients of the Master’s and the Doctor’s degrees, dressed in white and black respectively, are inaugurated, or conferred, in the same ceremony, while in others only Doctorates are awarded at the ceremony. In the stately Ceremonial Conferment of Degrees those who have completed a Doctorate are awarded the three insignia signifying the degree of doctor: a hat, a sword and a diploma. Some universities, however, have chosen to omit the sword. The very first Finnish conferment of degrees was performed 1643 in Turku. The tradition was modelled after that of the Uppsala University, which had been established in Sweden in 1477. In Finland the tradition of conferring the degrees has carried on uninterrupted ever since. Traditions play a very important role in the Ceremonial Conferment of Degrees although when necessary the ceremony does adapt and change according to the times.

The doctoral hat

While participating in the Conferment of Degrees ceremony all Doctorate degree holders are expected to wear their doctoral hat. However, wearing the hat is only obligatory for the doctors being conferred during the day and evening functions of the degree ceremony. Newly conferred doctors also wear the hat at the Ceremonial Conferment Ball. The use of the hat concerning other Doctor’s degree holders is decided according to each occasion. The doctoral hat, a symbol of status, merits being treated with respect. It should not, for example, be placed upside down on a table.

The hat must also fit its bearer’s head appropriately. To ensure this, a doctoral hat is always made to measure. For measuring the head we use a special device called the conformateur, which allows us to take into account every person’s individual head shape. The doctoral hat is worn so as to allow a finger’s width between the eyebrows and the brim.

As insignia for a doctor, the hat has a history reaching into the Middle Ages. The present-day design of the doctoral hat was first used in the Helsinki University 200th year anniversary conferment of degrees ceremony in 1840.

Aside from black the hat can also be green, wine, purple, tricolour, navy or gray. The lyre, a strictly defined emblem particular to each university and faculty, is attached to the ribbon of the hat. The basic shape of the doctoral hat is common to all universities and faculties except for the hat of the Doctor of Science which features a rolled brim.

The doctoral sword

The sword symbolises truth and it is a weapon used for defending the truth, righteousness and goodness. The sword used in the degree ceremony is an officially recognised civilian sword of the independent Finnish state. The Sword comes with a scabbard, a gold holder as well as a strap for tightening and a storage sleeve. Attached to the sword is the university emblem and often also an engraving of the doctor’s name and the date of conferment.

The sword is carried on the left side. For men, the scabbard of the sword is attached to the trousers with a sturdy tether. The sword itself will stay snugly in place thanks to a fastener on the scabbard.   For a woman, a belt befitting the dress, or the like, for the purpose of carrying the sword must be included. If attaching the sword to the dress is too troublesome it can also be carried on the left hand. Some universities and faculties do not use a sword. When travelling by plane the sword must be checked in.


DRESS ETIQUETTE

General

When the man is dressed in white tie, the woman dresses in a full length (ankle-length) dress. When the man wears a dark suit, the woman dresses in dark, short attire. A wristwatch is not appropriate for white tie. In academic functions held in the evening (after 6 pm), such as the ball, men are to wear patent leather shoes.

For men the daytime outfit is an academic version of white tie. While traditional white tie features a black tailcoat, trousers, waistcoat and patent leather shoes paired with a white marcella bowtie and shirt, the academic version uses a black waistcoat instead. The shoes do not have to be patent leather. In the evening functions traditional white tie is used. Below is a list of options for all types of participants.

Ceremonial Conferment of Degrees (daytime)

 • conferree, man: black tailcoat, waistcoat and trousers, white shirt and bowtie, white gloves
 • conferree, woman: a black long dress, long sleeves, no deep or plunging neckline, black gloves
 • companion of conferree, woman: black long dress, long sleeves, no deep or plunging neckline, black gloves, (doctorate hat)
 • companion of conferree, man: black tailcoat, waistcoat and trousers, white shirt and bowtie, white gloves, (doctorate hat)
 • invitee, man: black tailcoat, waistcoat and trousers, white shirt and bowtie, (doctorate hat), (if wearing hat, white gloves) OR dark suit
 • invitee, woman: black long dress or dark short attire, (doctorate hat)
 • family: like doctors OR men with dark suit and women with dark short attire, (doctorate hat)

Banquet and ball (evening)

 • conferred doctors wear the doctorate hat, each university decides independently on the hat use of other doctors
 • conferree, man: white tie: black tailcoat and trousers, white waistcoat, white shirt and bowtie, white gloves, black patent leather shoes
 • conferree, woman: long dark evening gown, long dark gloves, dark shoes
 • companion of conferree, woman: long dark evening gown, long dark gloves, dark shoes
 • companion of conferree, man: white tie: black tailcoat and trousers, white waistcoat, white shirt and bowtie, white gloves, black patent leather shoes
 • invitee, man: white tie: black tailcoat and trousers, white waistcoat, white shirt and bowtie, white gloves, black patent leather shoes
 • invitee, woman: long evening gown, coloured

Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootiojuhla yliopiston juhlasalissa 1932. Kuvan keskellä Tasavallan presidentti P. E. Svinhufvud.
Kuva: Pietinen Aarne, Pietisen kokoelma, Historian kuvakokoelma, Museovirasto.

Helsingfors universitets filosofiska fakultets promotionsfest i universitetets festsal 1932. I mitten på bilden Republikens president P.E.Svinhufvud.
Bild: Pietinen Aarne, Pietinens samling, Historiska bildsamlingar, Museiverket

Ceremonial conferment of Faculty of Philosophy at the University of Helsinki 1932. In the middle The President of the Republic P. E. Svinhufvud.
Photo: Pietinen Aarne, National Board of Antiquities