Tohtorinmiekka

Tohtorinmiekka symboloi totuutta ja se on ase totuuden, oikean ja hyvän puolustamiseksi. Promootiossa käytettävä miekka on itsenäisen Suomen virallisesti vahvistettu Axel Gallen-Kallelan suunnittelema siviilimiekka. Miekkaan kuuluu itse miekka, tuppi ja kultainen pidike sekä kiristysremmi ja suojapussi. Miekkaan kiinnitetään yliopiston tunnus ja kaiverretaan yleensä tohtorin nimi ja väitöspäivämäärä.

Miekkaa kannetaan vasemmalla puolella. Miehet pitävät miekkaa pidikkeessä, jota varten housuihin ommellaan tukeva lenkki. Miekka pysyy tukevasti paikallaan tupen holkissa olevan haan avulla. Naistohtorin puvussa on oltava pukuun sopiva vyö tai muu vastaava miekan kantamista varten. Mikäli miekan kiinnityksen suunnittelu pukuun on kohtuuttoman hankalaa,  miekkaa voi myös yleensä kantaa vasemmassa kädessä.

Jotkut yliopistot ja tiedekunnat eivät käytä miekkaa. Lentokoneessa miekka on kuljetettava ruumassa.

Miekalle on valittavana on kaksi pituutta: Lyhyempi (85 cm) kun kantajan pituus on alle 175 cm tai pidempi (95 cm) yli 175 cm henkilöille. Miekan toimitusaika on noin kaksi viikoa.


Doktorsvärjan

Doktorsvärjan symboliserar sanning och är vapen för att försvara sanning, rättvisa och det goda. Värjan som används vid promotionen är det självständiga Finlands godkända civilvärja som är designad av Axel Gallen-Kallela. Till värjan hör även slida, upphängningskrok och upphängningsrem samt skyddspåse.Värjan förses med universitetets emblem och graveras vanligtvis med doktorns namn och disputationsdag.

Värjan bärs på den vänstra sidan. Män håller värjan i upphängningsremmen, som är fäst i byxorna. De kvinnliga doktorerna bör ha ett bälte, antingen på eller under dräkten för att kunna hänga upp värjan. Om detta stöter på stora problem, kan värjan vanligtvis bäras i vänster hand. Vissa universitet och fakulteter använder inte värja. I flygplan måste värjan fraktas i lastutrymmet.

Det finns två längder på värjan att välja mellan: Kortare (85 cm) för personer som är under 175 cm eller längre (95 cm) för personer som är över 175 cm. Värjans leveranstid är cirka två veckor.


The doctoral sword

The sword symbolises truth and it is a weapon used for defending the truth, righteousness and goodness. The sword used in the degree ceremony is an officially recognised civilian sword of the independent Finnish state designed by Axel Gallen-Kallela. The Sword comes with a scabbard, a gold holder as well as a strap for tightening and a storage sleeve. Attached to the sword is the university emblem and often also an engraving of the doctor’s name and the date of conferment.

The sword is carried on the left side. For men, the scabbard of the sword is attached to the trousers with a sturdy tether. The sword itself will stay snugly in place thanks to a fastener on the scabbard.   For a woman, a belt befitting the dress, or the like, for the purpose of carrying the sword must be included. If attaching the sword to the dress is too troublesome it can also be carried on the left hand. Some universities and faculties do not use a sword. When travelling by plane the sword must be checked in.

There are two lengths to choose from: Shorter (85 cm) for people under 175 cm or longer (95 cm) for people over 175 cm. The sword delivery time is about two weeks.